krasna chata marka lokalna ziemi krasnostawskiej informacje

 

Pierwsze Koła Gospodyń Wiejskich powstały w Polsce z inicjatywy kobiet blisko 150 lat temu. Organizowały one wówczas kursy szycia, gotowania oraz pieczenia, a także uczyły prowadzenia domu. Kobiety czynnie współorganizowały szkoły, ochotnicze straże pożarne oraz wspomagały ludzi w trudnej sytuacji. W dzisiejszych czasach nastąpiła reaktywacja Kół Gospodyń Wiejskich. Aktywność społeczna KGW przejawia się przede wszystkim w kultywowaniu tradycji czy rozwijaniu różnych form przedsiębiorczości wśród kobiet. Ich członkinie chętnie angażują się w wydarzenia kulturalne, jarmarki, festyny i warsztaty rękodzieła czy kulinarne.

Działalność KGW wspierana jest finansowo i organizacyjnie przez samorządy, w szczególności przez gminne instytucje kultury. Od 2019 roku mogą także korzystać z rządowego programu wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich. Działalnością kół coraz częściej interesują się osoby młode, co sprzyja budowaniu ich wielopokoleniowego charakteru.

Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie krasnostawskim:

Gmina Fajsławice

Gmina Gorzków

 • Koło Gospodyń Wiejskich Bobrowe – Olesin - profil na Facebook
 • Zespół Kulinarny w Gorzkowie

Gmina Izbica

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dworzyskach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kryniczkach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Mchach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Orłów Murowany - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Romanowie - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stryjowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnogórze - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich Swojaki w Tarzymiechach - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wirkowicach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wolicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Orłowskiej - profil na Facebook

Gmina Krasnystaw

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bzitem
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnoziemi
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jaślikowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krupcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krupem
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krynicy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Latyczowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Dużym
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Małochwieju Małym
 • „Rodzinne Gniazdo” w Małochwieju Małym - strona www
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Niemienicach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Niemienice
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Krupskim
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Nadolnej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy Łęczyńskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stężycy Nadwieprzańskiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Stężyca
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Widniówce „Smaki Namula” - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wincentowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zakręciu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Zastawie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zażółkwi

Krasnystaw Miasto

Gmina Kraśniczyn

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Anielpolu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Bończy
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chełmcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkach - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Drewnikach
 • Koło Gospodyń Wiejskich we Franciszkowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniczynie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Surhowskim
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Surhowie

Gmina Łopiennik Górny

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dobryniowie nad Wieprzem - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Olszance
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Dolnym
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łopienniku Górnym
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej

Gmina Rudnik

Gmina Siennica Różana

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Barakach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Boruniu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kozieńcu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Maciejowie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Dużej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Królewskiej Małej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Siennicy Różanej - profil na Facebook
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Stójle
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Siennickiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodzie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Żdżannem

Gmina Żółkiewka

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Borówku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Hucie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Koszarsku
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Olchowiec
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Rożki
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Makowiskach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Poperczynie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Rożkach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinie
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Olchowieckiej - profil na Facebook

logo PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji pn. „Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata”, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Kontakt z nami:Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Krasnystaw PLUS"

logo bwul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw
tel. +48 (82) 5767049   kom. +48 506371309
e-mail: biuro@lgdkrasnystaw.pl